logo

Çalışma Alanlarımız

Rekabet Hukuku

4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun, mal ve hizmet piyasalarındaki rekabeti engelleyici, bozucu veya kısıtlayıcı anlaşma, karar ve uygulamaları ve piyasaya hâkim olan teşebbüslerin bu hâkimiyetlerini kötüye kullanmalarını önleyerek piyasaları korumayı amaçlamaktadır. Bu nedenle Rekabet Kurumu, işletmelerin rekabeti olumsuz etkilemesi muhtemel olan anlaşma, eylem, birleşme ve devralma, ortak girişim ve bazı kararlarının rekabet ihlali yarattığı gerekçesiyle şirketlere karşı rekabet soruşturması başlatabilmektedir. Sözleşme özgürlüğü çerçevesinde hukuka uygun görünen bir işlem veya eylem rekabet hukuku çerçevesinde hukuka aykırı olabilir. Şirketler, Rekabet Hukuku kurallarını bilmedikleri için hukuka uygun olduğunu düşündükleri faaliyetlerden dolayı rekabet soruşturmasına ve yüksek miktarda para cezasına maruz kalabilmektedirler. Bu sebeple Rekabet Hukuku kurallarının ve yasaklanan faaliyetlerin takibi ile şirket yöneticileri ve personelin bilgilendirilmesi önem teşkil etmektedir.


Şahin Hukuk Bürosu, şirketlerin rekabet ihlali oluşturabilecek nitelikteki sözleşmelerine ilişkin önleyici hukuki inceleme yapmakta, rekabet soruşturmalarında şirketleri temsil etmekte, özellikle rekabet ihlali ile sonuçlanabilecek birleşme ve devralmalar ile ilgili hukuki danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Avukatlarımız; Rekabet Hukuku Danışmanlığı ile birlikte seminer, konferans ve eğitim etkinlikleri de gerçekleştirmektedir.
Bu çerçevede sunulan hizmetlerden bazıları aşağıda sayılmaktadır:


–    Rekabet ihlali oluşturabilecek sözleşmelerin, eylemlerin, birleşme ve devralmaların, ortak girişimlerin ve tek taraflı kararların incelenerek önleyici hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi,
–    Rekabet soruşturması ile karşılaşan şirketlerin Rekabet Kurumu nezdinde temsil edilmesi, 
–    Rekabet Kurulu tarafından verilen idari para cezalarına karşı iptal davalarının açılması ve takibi,
–    Menfi tespit ve muafiyet başvurularının yapılması ve süreçlerin takibi