logo

Çalışma Alanlarımız

Miras Hukuku

Şahin Hukuk Bürosu,

Mirasın Reddi,

Ölüme Bağlı Tasarrufların İptali Davaları,

Tereke Davaları,

Mirasçılık Belgesinin Alınması,

Mirasçılıktan Çıkarılma Davaları,

Mirastan Feragat Davaları,

Miras Sözleşmeleri,

Vasiyetname Düzenlenmesi ve İptali Davaları,

Miras Taksimi Sözleşmesi ve Davalarının takibine 

ve bu konularla sınırlı olmamak üzere Miras Hukukunun tüm alanlarında uzman ve tecrübeli avukat kadrosuyla hizmet vermektedir.