logo

Çalışma Alanlarımız

Spor Hukuku

Spor hukuku;  sporcular, kulüpler ve federasyonlar arasındaki spor faaliyetlerinden doğan ilişkileri düzenleyen, bu ilişkilerde rol alan gerçek ve tüzel kişilerin karşılaştıkları sorunları çözümlemeyi hedefleyen bir hukuk dalıdır. Spor Hukukunun; Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, Devletler Özel Hukuku, Ceza hukuku,  İdare Hukuku, Vergi Hukuku gibi hukuk dalları ile ilişkili olması, ulusal ve uluslararası hukuk normlarına uyumluluğu hedeflemesi sebebiyle bağımsız bir hukuk dalı olarak kabul edilmektedir. 

Şahin Hukuku Bürosu; Spor Hukuku alanında, sektörün oyuncuları olan spor kulüpleri, bu kulüplere bağlı işletme ve şirketler, düzenleyici ve denetleyici federasyonlar, basın ve yayın kuruluşları, sponsorlar, bahis işletmeleri, oyuncu, hakem ve spor basını birlik ve dernekleri, menajerlik kişi ve kurumları, amatör ve profesyonel sporcular ve ilgili diğer kişi ve kurumlara yönelik hukuki danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Bu çerçevede sunulan hizmetlerin bazıları aşağıda sayılmaktadır:

–    Profesyonel Sporcu, Teknik Direktör, Transfer ve Menajerlik ile ilgili yapılan görüşmelere iştirak edilmesi ve bunlara ilişkin tüm sözleşmelerin düzenlenmesi,
–    Sporcuların lisansları, vatandaşlık, çalışma ve oturma izinlerine ilişkin başvuruların yapılması ve takibi,
–    İsim ve ürün sponsorlukları, forma reklamları, yayın hakları ve diğer reklamcılık–pazarlama faaliyetlerine ilişkin sözleşmelerin düzenlenmesi,
–    Sporcuların ve Kulüplerin saha içinde ve saha dışında gerçekleşecek haksız fiiller kapsamındaki sorumluluğuna ilişkin davaların takibi,
–    Sporcuların ve Kulüplerin görsel ve yazılı basındaki kişilik haklarının korunması,
–    Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine İlişkin Kanun, FIFA ve UEFA karar ve uygulamaları ile ilgili hukuki danışmanlık verilmesi.